Sci-Fi Film Science-Fiction och film i underbar symbios

11maj 13

Filmbolaget förlorar rond 1 i Godzilla-stämning

I mitten på Januari så blossade det upp en tvist mellan filmbolaget Legendary och en trio producenter som fått sparken ifrån produktionen.

Tvisten gäller producenterna Dan Lin, Roy Lee och Doug Davidson som hävdade i en stämningsansökan att de framfört Godzilla till filmbolaget och arbetat mer än ett år på projektet innan de fick sparken. Filmbolaget å sin sida har hävdat att de inte har några skyldigheter mot producenterna. Det hela har rönt stor uppmärksamhet i Hollywood eftersom det står i kontrast mot det vanliga arbetssättet, där de som presenterar en filmide också får ta del av produktionen.

Nu har rätten i ett första utlåtande slagit fast att målet inte ska avgöras med en skiljenämnd, vilket är en motgång för filmbolaget. Legendary hade nämligen hävdat i en skrivelse att målet borde gå till skiljenämnden i enlighet med ett långtidskontrakt. Det kontraktet signerades dock aldrig, och nu har en domare slagit fast att kontraktet inte går att applicera på den aktuella tvisten.

Tvisten kommer nu att gå vidare till obligatorisk medling innan parterna möts i domstolen. Även om avgörandet idag bara gäller just förfarandet med skiljenämnd är det ändå en stor motgång för filmbolaget som byggt delar av sitt mål på just det aktuella kontraktet, som de hävdar ger dem rätten att göra filmen utan att anlita de tre producenterna. De å sin sida hävdar att de har ett muntligt avtal om att få stå som producenter.